Przejdź do treści

Zakładanie plantacji

Od czego zacząć? 

Musisz znaleźć miejsce dla swojego zagajnika. Z praktycznego punktu widzenia, najlepiej gdy jest to więcej niż kilka arów. 1 ha jest wystarczający do ogrzania domu o powierzchni użytkowej 200 m2. (Jak i domu kilku sąsiadów. Pomyśl o sprzedaży drewna! Zgodnie z polskim prawem drewno z plantacji to płody rolne opodatkowane już na etapie podatku rolnego, który i tak każdy posiadacz gruntu płaci, późniejsza sprzedaż surowca nie generuje już żadnych obciążeń podatkowych). Należy również wziąć pod uwagę sposób w jaki chcemy przeprowadzać zbiór. Jeśli plantację zakładamy z myślą o własnych potrzebach a zbiór będziemy przeprowadzać na własną rękę (np. wycinać po 10-20 metrów przestrzennych drewna rocznie) to wtedy nie musimy przejmować się jej wielkością. Może to być np. kilka mniejszych działek. Natomiast jeśli myślimy o sprzedaży drewna dla przemysłu, wtedy warto rozważyć zwiększenie skali. Firmy zajmujące się pozyskaniem drewna i jego przerobem na miejscu np. na zrębki, wybiorą w pierwszej kolejności działkę 4 ha, 6 ha lub 10 ha, natomiast na działkę 1 ha trudniej będzie znaleźć chętnego i koszty jednostkowe również będą większe.

Gleba – podstawa sukcesu

Dobrą decyzją jest sprawdzenie gleby na której będziesz sadził topolę japońską pod kątem pH i zawartości składników potrzebnych do rozwoju. Znajdź najbliższą Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą Spis wszystkich dostępny jest tutaj. Na stronie swojej stacji znajdziesz instrukcję jak pobierać próbki. Koszt standardowego badania na odczyn pH i składniki pokarmowe to około 20 zł. Koszt niski, wiedza bezcenna.

Topola japońska najlepiej rośnie na glebach o odczynie od 5.0 – 7.5 i średniej bądź wysokiej zawartości składników pokarmowych. Decyzja o ewentualnym wapnowaniu (w celu podniesienia poziomu pH), lub nawożeniu należy oczywiście do Ciebie. Jeśli pole jest zdegradowane rabunkową gospodarką rolną (zakwaszone, wyjałowione) możesz oczywiście podjąć decyzję o zastosowaniu wapna i/lub nawozów. Jednak kluczową kwestią jest sama struktura gleby oraz dostępność wody. Topola może dobrze rosnąć zarówna na piasku, jak i glinie. Ważne jest aby przy sporej dostępności wody (poziom wód gruntowych na ok. 1 m) był również zapewniony dobry naturalny drenaż.

Jedną z najważniejszych kwestii w uprawie topoli jest poziom dostępności wody. Naturalnie topola występuje w obniżeniach terenu, dorzeczach i terenach podmokłych. Na takich działkach należy spodziewać się największych przyrostów. Jednak co za dużo, to niezdrowo, topola jest w stanie przetrwać zalewanie (utrzymywanie się wody na powierzchni gleby) do maksymalnie 2-3 tygodni w ciągu roku.

Ostatnim krokiem przed sadzeniem jest uprawa gleby. Najlepiej wykorzystać do tego typowe maszyny rolnicze. Głębsza orka, a zaraz po niej przejazd agregatem uprawowym lub kultywatorem zazwyczaj wystarczają. Można wykonać również głęboszowanie. Takie przygotowanie polecamy jeśli zakupiłeś sadzonki o długości 20cm. Umieszcza się je w glebie praktycznie na całej długości. W pierwszym roku trzeba bardzo uważać na chwasty, żeby nie zagłuszyły Twojej plantacji.

Zagajnik z punktu widzenia polskiego prawa (Stan prawny: sierpień 2023)

Polskie prawo jest dosyć w ubogie w przepisy dotyczące zagajników. Ustawa o ochronie przyrody definiuje plantację jako uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, (10 arów), założoną w celu produkcyjnym. Taka plantacja zwolniona jest z przepisów dot. wycinki drzew. Nie trzeba ubiegać się o pozwolenie. Warto w tym miejscu wspomnieć także, że usuwanie samosiejek drzew na nieużytkach, w celu przywrócenia na nich działalności rolniczej, także zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia. Natomiast Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 6 marca 2015 roku, stanowi, jak długa może być jedna rotacja w naszym zagajniku. Dla topoli czas ten określono na 8 lat. Dotyczy to wyłącznie możliwości pobierania rolniczych dopłat bezpośrednich.

UWAGA! Od 2023 roku, w świetle nowej ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wprowadzono nowe wymagania dotyczące ilości sadzonek w przeliczeniu na 1 ha:

a)     wierzba (Salix sp.) o minimalnej obsadzie wynoszącej 10 000 na hektar i maksymalnym cyklu zbioru wynoszącym 8 lat,

b)     topola (Populus sp.) o minimalnej obsadzie wynoszącej 6500 na hektar i maksymalnym cyklu zbioru wynoszącym 8 lat,

c)     brzoza (Betula sp.) o minimalnej obsadzie wynoszącej 10 000 na hektar i maksymalnym cyklu zbioru wynoszącym 10 lat

– których korzenie lub podstawy łodyg pozostają w glebie po zbiorach, z których w następnym sezonie wyrastają nowe pędy.

Analogicznie więc na 0,5 ha potrzebujemy użyć 3250 sadzonek, na 0,25 ha – 1625 sadzonek itd. Dopłaty bezpośrednie przysługują nam 8 lat po posadzeniu. Po tym czasie, plantację należy ściąć, jeśli chcemy nadal ubiegać się o dopłaty. (Dopłaty przysługują rolnikom zarejestrowanym w ARiMR. Od 2023 roku jest to wyłącznie podstawowa dopłata + dopłata redystrybucyjna, bez ekoschematów czyli około 700 zł/ha/rok co daje w świetle dzisiejszego prawa 5 600 zł/cykl 8 lat). Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby drzewa rosły dalej, nie można wtedy tylko pobierać dopłat. Jeśli dopłat w ogóle nie bierzemy pod uwagę, wtedy oczywiście nie obowiązują nas żadne z powyższych kryteriów.

Wycinkę plantacji bez pozwolenia umożliwia nam ustawa o ochronie przyrody.

Przygotowanie stanowiska pod plantację

1. Grunt orny w dobrej kulturze tutaj sytuacja jest najprostsza. Mamy możliwość użycia sadzonek o długości 20cm i sadzenia mechanicznego. Wapno można wysiać przed sadzeniem, mieszając z glebą za pomocą kultywatora lub agregatu. Odchwaszczanie także nie sprawa problemu i można go wykonać typowym sprzętem rolniczym. Najlepiej jednak wykonać oprysk herbicydem doglebowym zaraz po sadzeniu. Więcej informacji w zakładce „Pielęgnacja”.

2. Łąki i nieużytki (jeśli chcemy aby nimi pozostały) – tutaj w grę wchodzą tylko sadzonki o długości 150cm i 60cm. Sadzenie wykonuje się ręcznie, dokładnie „przyklepując” wokół każdą zasadzoną sadzonkę tak, aby do strefy korzeniowej nie dostawało się powietrze. Zazwyczaj takie uprawy nie wymagają specjalnej troski. W zamian niestety przyrosty są mniejsze bo gęsta darń i zarośla kradną nieco światła i substancji odżywczych.

3. Łąki i nieużytki (do rekultywacji) – jeśli chcemy przywrócić do użytkowania ugorowane grunty trzeba zabrać się za to rok przed założeniem plantacji. Najlepiej – latem. Usuwamy ewentualne zarośla, po czym wykonujemy oprysk preparatem na bazie glifosatu, np. Roundup w maksymalnej dawce. Po 2-3 tygodniach, najlepiej dwukrotnie, rozedrzeć darń przy pomocy brony talerzowej lub kultywatora. Wczesną jesienią wykonać głęboką orkę. Wiosną, ewentualnie wysiać wapno i uprawić glebę typowo przedsiewnie. Na dobrze uprawionej glebie można sadzić wtedy sadzonki o długości 20cm. (Rekomendowane do dużych powierzchni.). Tutaj również warto wykonać oprysk herbicydem doglebowym po posadzeniu.

Głęboka orka przed założeniem zagajnika jest bardzo korzystna dla topoli japońskiej.

Technika sadzenia

Samo sadzenie jest czynnością prostą, lecz niezwykle pracochłonną. Kiedy sadzimy 6 600 sztuk sadzonek na jeden hektar może to zająć nawet 10 roboczogodzin 4-osobowej ekipie. W przypadku sadzonek 20 cm, umieszczamy je prawie na całej długości w glebie. Mogą wystawać ponad poziom gruntu 1-2 cm. 60cm i 150cm sadzimy na głębokość od 20 do 40 cm a nawet głębiej, w zależności od naszych możliwości. Zazwyczaj im głębiej, tym lepiej. W Hiszpanii, na terenach wybitnie suchych, do sadzenia wykorzystuje się często koparki, które wykopują doły do poziomu wód gruntowych. Sadzonki, o długości dochodzącej do 4m – 6m umieszcza się bezpośrednio w wodzie, przez co w późniejszym czasie drzewom nie zagraża susza. Niezwykle ważne jest odpowiednie dociśnięcie gleby wokół sadzonki, zapobiega to nadmiernej utracie wody.

Sadzonki o długości 20cm sadzimy pączkami skierowanymi ku górze tak, aby ponad ziemię wystawało 2-3 cm długości sadzonki

Ile sadzonek na 1 hektar?

Więźba, jaką zastosujemy, wiążę się nieodzownie z przeznaczeniem plonu naszej plantacji.

Zastosowana więźba zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od kształtu działki, przeznaczenia drewna, a także używanych maszyn do pielęgnacji plantacji. Zazwyczaj liczba ta waha się od 3 000 sztuk do 10 000 sztuk na hektar. Od nasadzeń na kłody, po gęste nasadzenia na zrębki. Jest to odpowiednio:

Kłody (Zbiór co 7-8 lat) Średnice dolne: powyżej 20cm – 2,5 m między rzędami i 1,2 m w rzędzie – ok. 3 300 szt/ha

Zrębki (Zbiór co 4-5 lat) Średnice dolne: 10 – 15 cm – 2,3 m między rzędami i  0,8 m w rzędzie – ok. 5 400 szt/ha

Zrębki (Zbiór co 2-3 lata) Średnice dolne do 10 cm – 1,9 m między rzędami i 0,5 m w rzędzie – ok. 10 500 szt/ha

Generalnie stosuje się zasadę, że im dłuższa rotacja, tym mniej sadzonek na 1 ha. Jeśli planujemy zagajnik utrzymywać 10-12 lat (średnica u podstawy nawet powyżej 35 cm) to wtedy czeka nas jeszcze jedna przecinka, tak żeby finalnie na 1 ha znalazło się około 1200 – 1400 drzew.

Oczywiście należy też pamiętać o wytycznych z punktu widzenia pobierania dopłat (informacja w punkcie: Zagajnik z punktu widzenia polskiego prawa)

Ilość sadzonek na 1 ha różni się w zależności od posiadanego sprzętu, czy długości rotacji oraz rodzaju stanowiska. Kupowanie dłuższych sadzonek powyżej kilku tysięcy sztuk nie jest opłacalne.