Drewno jest surowcem pożądanym na polskim rynku. Polski sektor drzewny ciągle się rozwija, zwiększając zapotrzebowanie na drewno. Niektóre firmy umożliwiają sprzedaż osobom prywatnym drewna już na pniu, m.in. StoraEnso, inne kupują drewno już ścięte, dysponując przy tym własnym transportem. (Np. Silva, spółka wchodząca w skład grupy Kronospan). Sprzedaż oczywiście jest możliwa także lokalnym firmom drzewnym. W przypadku gdy nie dysponujemy wiedzą, jak należy drewno do takiej sprzedaży przygotować, można skorzystać z usług Zakładów Usług Leśnych, które kompleksowo realizują wycinki, głównie w Lasach Państwowych, ale także prywatnych. Przydatne linki: StoraEnso Swiss Krono Kronospan Ante Holz

Zwierzyna leśna nie stanowi dużego zagrożenia dla plantacji. Topola japońska pochodzi z sekcji balsamicznych, tzn. wydziela charakterystyczny zapach, w którym nie gustują sarny i jelenie. Zwierzyna może wyrządzić za to szkody spowodowane przemieszczaniem się lub obcieraniem rogów. Sarny i jelenie potrafią doprowadzić nawet do wyniszczenia 75% młodych drzew, jeśli działka znajduje się na trasach ich przemieszczania się.

Zastosowana więźba zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od kształtu działki, przeznaczenia drewna, a także używanych maszyn do pielęgnacji plantacji. Zazwyczaj liczba ta waha się od 5 000 sztuk do 15 000 sztuk na hektar. Od nasadzeń na kłody, po gęste nasadzenia na zrębki. Jest to odpowiednio 2,5m x 1,25m dla nasadzeń 3 300 szt/ha i 2m x 0,8m dla nasadzeń 7 000 szt/ha. Generalnie stosuje się zasadę, że im dłuższa rotacja, tym mniej sadzonek. Dla 6-8 lat jest to od 6 600 szt/ha do 8 000 szt/ha. W celu orientacyjnego wyliczenia ilości sadzonek można skorzystać z kalkulatora na stronie głównej. 

Na takie tereny najlepsze okazują się żywokoły o długości 150cm, względnie sadzonki o długości 60 cm. Sadzi się je na głębokość ok. 35cm za pomocą specjalistycznej sadzarki, lub na mniejszych areałach, ręcznie. Są one nieco droższe od najtańszych sadzonek jednak zapewniają wyższy odsetek przeżywalności na gruntach nieużytkowanych rolniczo i łąkach. Tak założona plantacja nie wymaga także specjalnej troski w kwestii odchwaszczania.

Plantacja taka nie może być założona na niektórych obszarach Natura 2000. Warto wtedy udać się z zapytaniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Czasami, informacji na ten temat udzielają urzędy gmin. Jeśli na działce rolnej przebiega linia wysokiego napięcia, należy ustanowić wolny korytarz od nasadzeń w odległości co najmniej 3 metrów od osi linii, w oby dwie strony. Jeśli działka rolna jest wolna od tych wyjątków, nie trzeba o nic się martwić. W Polsce, nie obowiązują żadne szczegółowe przepisy dot. zagajników. W Czechach natomiast, żeby założyć zagajnik trzeba wystąpić o zgodę oraz przygotowywać obszerną dokumentację.

Tak. Standardowe opłaty na zagajniki są dostępne, (JPO, greening) w przypadku posiadania numeru identyfikacyjnego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zagajnik musi być wtedy utrzymywany w stanie dobrej kultury, (niezachwaszczony) oraz musi być przestrzegana maksymalna rotacja zbioru – 8 lat.

Plantacja daje przyzwoite plony do 4 cykli produkcyjnych po posadzeniu. (4 zbiory w 32 lata) Po tym czasie, wymaga likwidacji, ponieważ plony nie są już satysfakcjonujące. Jesteśmy w kontakcie z firmami rekultywacyjnymi. Na Państwa prośbę, możemy zorganizować usługę rekultywacji gruntu. Takie firmy dysponują maszynami zdolnymi rozdrobnić wszystko, (nawet kamienie), co znajduje się w glebie na głębokość 35 cm. Po takim zabiegu, pole nadaje się do użytku typowo rolniczego lub każdego innego, już jeden sezon po rekultywacji.

Oferowana odmiana odporna jest na martwicę i rdzę. Najczęściej spotykanym szkodnikiem jest rynnica topolówka, Chrysomela populi (L), nie wyrządza ona jednak szkód o znaczeniu gospodarczym a jej aktywność zamiera w 2-3 roku od założenia plantacji. Oprócz tego, miejscowo występują także inne, pospolite szkodniki, które jednak nie opanowują całej plantacji.

Sadzonki magazynujemy w chłodni, wysyłkę możemy zrealizować do 20 maja. Rekomendujemy sadzenie wiosenne. Termin jesienny jest oczywiście możliwy ze względu na uwarunkowania wegetacyjne, lecz występuje przy nim ryzyko uszkodzenia sadzonek przez gryzonie, a także późniejsze wiosenne przymrozki, które skrajnie mogą zniszczyć plantację. Dzieje się tak gdy już w marcu utrzymują się ponadprzeciętne temperatury, rozpoczyna się sezon wegetacyjny a tymczasem temperatura spada do kilku/kilkunastu stopni poniżej zera. Gdy sadzonki wykształcą w tym czasie zalążki liści, zazwyczaj giną. Dlatego też, rekomendujemy termin wiosenny. Sadzonki przeczekają w chłodni i z mniejszym ryzykiem posadzone zostaną w kwietniu/maju.

Koszty założenia, w zależności od typu gruntu, lokalizacji, więźby, zaczynają się już od 2 500 zł za hektar. (Cena sadzonek 20cm, bez robocizny i kosztów przygotowani) Przy takiej cenie, zagajnik zwraca się już w kilka lat pobierania dopłat unijnych. Oczywiście, należy wziąć poprawkę na plony, inne wyniki uzyskamy na glebie IV klasy, a inne na glebie VI klasy bonitacji. Statystki zbierane przez Międzynarodową Komisję Topoli przy ONZ obrazują dosyć dużą rozpiętość w osiąganych plonach. Przyrosty roczne oscylują pomiędzy 8 m3 a 42 m3 drewna kłodowego na rok na 1 ha. Trzeba mieć także na uwadze, że plantację zakładamy dzisiaj, a zbiór organizujemy za 5-8 lat. Cena drewna zapewne wzrośnie, tak jak to się dzieje od lat. Wzrost gospodarczy generuje coraz większy popyt na surowce, w tym, drewno. Szacuje się, że w 2030 roku, w Europie zabraknie aż 300 mln m3 drewna. Jeśli te prognozy się potwierdzą, drewno znacznie podrożeje.

Nie, drewno z plantacji, to takie samo drewno jak np. z Lasów Państwowych. Może mieć takie samo zastosowanie. Drewno topoli szczególnie może wykorzystane do produkcji płyt drewnopochodnych, palet, elementów małej architektury. Duże firmy mają swoje własne programy zakupowe, np. Stora Enso z Murowa skupuje drewno przemysłowe (drewno celulozowe i papierówkę o długość od 1,2 do 4 3 m) Więcej: http://storaensolas.pl/uslugi/zakupy-drewna-okraglego/

Tak, mokre stanowiska działają na korzyść topoli japońskiej. (Topole naturalnie występują m.in. w pobliżu rzek). Najlepiej sadzić na takich terenach sadzonki 60cm lub 150cm. Najczęściej robi się to ręcznie, gdyż wjazd ciągnika, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych jest niemożliwy.

Wycinkę najlepiej przeprowadzać, gdy drzewa mają 5-8 lat. Dobrze jest robić to zimą, wtedy zawartość wody w drewnie spada do ok. 50%. Dzięki temu, szybciej przebiegnie proces suszenia drewna.

Drewno topoli, po 6 miesiącach suszenia na wolnym powietrzu osiąga 20% wilgotności, Jest to optymalna wilgotność do spalania. Samo spalanie dobrze jest przeprowadzać w kotłach zgazowujących drewno, (posiadają one dwie komory, w jednej drewno pod wpływem temperatury zmienia się w gaz, w drugiej gaz jest spalany). Oczywiście, spalanie w starym kopciuchu również się opłaca, zważając na niski koszt surowca. Warto jednak zainwestować w lepszy kocioł, a nadwyżkę drewna – sprzedać. Więcej o paleniu drewnem: http://czysteogrzewanie.pl/czym-ogrzewac/jak-palic-drewnem/