Przejdź do treści

Pielęgnacja

W pierwszym roku po założeniu zagajnika najważniejszą kwestią jest zapobieganie zachwaszczeniu. Jeśli zgłosiłeś zagajnik jako obszar proekologczny (EFA) to nie możesz niestety używać herbicydów do walki z chwastami. Pozostają metody mechaniczne, oraz późne sadzenie ( druga dekada maja). Część chwastów zacznie już wtedy wegetację, ich likwidacja będzie szybka i prosta, np. przy pomocy brony talerzowej.

Odchwaszczanie wykonane przy pomocy glebogryzarki

Sadzonki można zamówić u nas z opóźnionym terminem dostawy (sadzonki są magazynowane w chłodni i mogą być sadzone już po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego na polach, nie później jednak niż po 20 maja). Na początku czerwca niezbędnie będzie odchwaszczenie mechaniczne, np. przy pomocy kultywatora z rozsuniętymi zębami lub glebogryzarki.

Tradycyjny kultywator po lekkiej modyfikacji również może posłużyć do odchwaszczania
Odchwaszczanie mechaniczne należy wykonywać nawet 6-7 razy w trakcie pierwszego roku wegetacji, jeśli nie korzystamy z herbicydów

Znacznie ułatwiona sprawa jest w przypadku stosowania herbicydów doglebowych. Często podnoszona jest kwestia szkodliwości tych środków. Trzeba jednak mieć na uwadze, że są one używane jednorazowo (tylko w pierwszym roku uprawy), dzięki nim topola rośnie szybciej, ponieważ nie musi konkurować z chwastami o światło i wodę. Ich użycie rekompensuje późniejszy większy poziom redukcji dwutlenku węgla. 

Po lewej stronie brak herbicydu doglebowego. Po prawej zaaplikowano Stomp Aqua 455 CS

Lista herbicydów do wykorzystania wg celu

W tabeli przedstawiono możliwe do wykorzystania herbicydy. Jak widać, na rynku dostępnych jest kilka produktów. Do oprysków w trakcie wegetacji wykorzystać można tylko Fusilade Forte 150 EC (niszczy tylko chwasty jednoliścienne – trawy) Do aplikacji maksymalnie 7 dni po sadzeniu mamy kilka środków, wszystkie działają podobnie, hamują kiełkowanie chwastów do 8 tygodni po zastosowaniu. Jest to wystarczający czas aby topola mogła urosnąć na 20-60 cm. Do likwidacji łąk i nieużytków wykorzystać można preparaty na bazie glifosatu.

Herbicyd Rejestracja Dawka na 1 ha Cel użycia
Roundup Active 360 Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne 4,0 – 6,0 l Przygotowanie do orki użytków zielonych
Stomp Aqua 455 CS Szkółki drzew i krzewów 3,5 l Oprysk do 7 dni po posadzeniu, zapobiega kiełkowaniu chwastów
Springbok 400 EC Szkółki drzew i krzewów ozdobnych, szkółki drzew leśnych, szkółki drzew owocowych 1,67 l Oprysk do 7 dni po posadzeniu, zapobiega kiełkowaniu chwastów
Springbok Duo Szkółki drzew i krzewów ozdobnych, szkółki drzew leśnych, szkółki drzew owocowych 1,67 l Oprysk do 7 dni po posadzeniu, zapobiega kiełkowaniu chwastów
Bandur 600 SC Szkółki drzewek iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew)/ Wierzba energetyczna 1,5 l – 2,5 l Oprysk do 7 dni po posadzeniu, zapobiega kiełkowaniu chwastów
Butisan Duo 400 EC Szkółki drzew i krzewów ozdobnych, szkółki drzew leśnych, szkółki drzew owocowych 1,67 l Oprysk do 7 dni po posadzeniu, zapobiega kiełkowaniu chwastów
Fusilade Forte 150 EC Wierzba/Szkółki leśne 0,6 – 1,7l Jedyny herbicyd do stosowania w trakcie wegetacji, niszczy chwasty jednoliścienne (trawiaste)

Gleba wolna od chwastów umożliwia prawidłowy rozwój młodych drzewek

Plantacje zakładane na likwidowanych łąkach i nieużytkach mają mniejszą tendencję do niekontrolowanego zachwaszczenia. W glebie znajduje się mniej nasion chwastów. Nieco inna sytuacja występuje na polach uprawnych, szczególnie na tych, gdzie np. po żniwach pozostawia się ściernisko do późnej jesieni, pozwalając na zakwitnięcie chwastów i wydanie nasion. Rekomendujemy w takich sytuacjach dawkę maksymalną herbicydu doglebowego po sadzeniu.

Plantacja o powierzchni 0,9 ha w maju 2019 (kliknij aby powiększyć zdjęcia)
Ta sama plantacja w sierpniu 2019

Jeśli zadamy o to, by chwasty nie przeszkadzały topoli we wzroście w pierwszym roku, to w sierpniu będziemy mogli cieszyć się widokiem jak z obrazka powyżej po prawej stronie. Taka plantacja praktycznie do zbioru nie potrzebuje już naszej uwagi. Międzyrzędzia zacienią się, rozwój chwastów będzie ograniczony, zabiegi chemiczne – zbędne. Z czasem zagajnik zasiedlą ptaki, schronienie znajdą też mniejsze zwierzęta. Topola potrzebuje sporo wody do wzrostu, mimo to, gospodarka wodna na jej stanowisku zazwyczaj się poprawia. Intensywna uprawa rolnicza to ciągłe zabiegi agrotechniczne, szybki wzrost i duże przesuszenie gleby. Zagajnik to przede wszystkim okrywa roślinna, zacienienie i brak ingerencji mechanicznej. Znacznie polepsza się dzięki temu gospodarka wodna gruntu, innymi słowy więcej wody zostaje w glebie.